Arv og familierett

Flere av våre advokater har kompetanse og erfaring innenfor arverett. Vi kan bistå med rådgivning ved generasjonsskifte, utforming av testament og i arverettslige tvister for domstolen. Firmaet har også erfaring med skifte av dødsbo og kan bistå med gjennomføringen av privat skifte.

I tillegg har vi kompetanse innenfor familierett og kan bistå med opprettelse av ektepakt/samboeravtale samt i økonomiske oppgjør mellom ektefeller,

Arv- og familie crop

Comments are closed.