Foredrag

Vi benyttes som foredragsholdere av en rekke samarbeidspartnere. Typiske tema vi har benyttet til å holde foredrag om er:

- arv og generasjonsskifte

- arbeidsrettslige spørsmål, permittering

- finansielle emner

- organisering av næringsvirksomhet

- ny lovgivning innen en rekke felt.

Dersom du ønsker en eller flere foredragsholdere for dine kunder, samarbeidspartnere, ansatte eller andre - ta gjerne kontakt !

foredrag

Comments are closed.