Arbeidsrett

Firmaet bistår både næringsdrivende og arbeidstakere i arbeidsrettslige problemstillinger. Advokat Per Erland har spesialkompetanse innenfor emnet og er foreleser i faget arbeidsrett ved Handelshøgskolen BI.

Som arbeidsgiver oppstår det flere situasjoner der det er hensiktsmessig med juridisk rådgivning. Vi har flere bedrifter som faste samarbeidspartnere og har fokus på å tilby våre kunder solid faglig kompetanse og tett oppfølgning. Firmaet kan bistå med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger herunder utforming av arbeidskontrakter, permittering/nedbemanning og oppsigelse.

For arbeidstakere kan vi bistå med rådgivning knyttet til inngåelse av arbeidsforhold, fortløpende problemstillinger og oppsigelse. Oppsigelsessituasjoner har stor betydning for den som rammes. For de fleste er dette en ukjent situasjon der loven oppstiller viktige frister som må overholdes. I en slik situasjon er det hensiktsmessig å søke juridisk rådgivning. I en slik situasjon er vårt fokus å være en god veileder og å gi gode og fornuftige råd.

Arbeidsrett crop

Comments are closed.