Barnerett og barnevern

Våre advokater tilbyr bistand i tvister mellom foreldre herunder spørsmål om daglig omsorg, samvær og foreldreansvar. Vi bistår både med råd og veiledning for å komme til gode løsninger mellom partene. I saker der partene ikke blir enige, bistår vi som prosessfullmektig i domstolen. Flere av våre advokater har betydelig erfaring med saker som gjelder foreldre og barn.

Firmaet har også kompetanse innenfor barnevern og bistår privatpersoner der barnevernet er motpart. Flere av våre advokater har erfaring som prosessfullmektig for private parter i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Vi kan bistå parter både i undersøkelsessaker i regi av barnevernet og i saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Barnerett crop

Comments are closed.