Fast eiendom

Flere av våre advokater har en stor del av sitt virke innenfor området fast eiendom. Vi bistår både næringsdrivende med spørsmål knyttet til større prosjekter og næringsbygg og privatpersoner i mangelsspørsmål knyttet til fast eiendom. Dersom man har kjøpt eiendom der det oppstår mangler, gjelder korte reklamasjonsfrister. I slike saker anbefaler er det en fordel å søke juridisk bistand for å ivareta saken.

Vi omsetter både boliger og forretningseiendommer på vegne av våre kunder, og foretar årlig en stor mengde eiendomsoppgjør.

Vi bistår i forbindelse med typiske problemstillinger som:

  • Kontraktsrettlige spørsmål knyttet til fast eiendom
  • Mangelsspørsmål, erstatning, prisavslag, heving
  • Organisering, skatt, selskapsrettslige problemstillinger, eiermessige utfordringer.

fast eiendom crop

Comments are closed.