Tvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning har alltid vært en sentral del av våre advokaters oppdragsmengde, og denne delen er i stadig vekst. Vi har bred kompetanse og kan føre saker for alle rettsinstanser. Samtlige av våre advokater har lang erfaring med å prosedere i retten og har jevnlige oppdrag som prosessfullmektig i tingrett og lagmannsrett.

Gjennom årelang erfaring vil vi også ha utviklet de egenskaper som er nødvendige for å gjennomføre forhandlinger samt delta i mekling for å finne gode forliksløsninger.

prosedyre crop

Comments are closed.