Strafferett

Vår erfaring innenfor strafferett er meget omfattende. Flere av våre advokater opptrer jevnlig som forsvarer i saker for domstolene og kan bistå i alle typer straffesaker. Advokater hos oss har bistått ved så vel svært omfattende som enklere saker gjennom en årrekke. Ved bistand i straffesaker som gjelder økonomisk kriminalitet vil vi ha fordel av firmaets brede forretningsjuridiske kompetanse, og for øvrig vil våre advokaters erfaring komme våre klienter til gode. En av våre advokater er fast oppnevnt forsvarer ved Bergen tingrett.

Våre advokater utfører også oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Vi kan bistå med erstatningskrav i straffesaker og med søknad om voldsoffererstatning.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for bistand i straffesak.

straff crop

Comments are closed.