Advokat (H) / Partner

Tel.: (+47 901 76 205)

E-post: pe@ev-advokater.no

Per Erland er cand.jur. fra Universitetet i Bergen, 1982. Han har tilleggsutdannelse i økonomi fra NHHK. Privatpraktiserende advokat fra 1984 med hovedvekt på forretningsjuridiske forhold, herunder prosedyre med spesiell vekt på rettighets-spørsmål (varemerke,firmanavn,designrett,åndsverk), arbeidsrett, skatterett, kontraktsrett, arverett og fast eiendom/entreprise.

Per Erland er foreleser i faget arbeidsrett ved Handelshøgskolen BI.

Advokat / Partner

Tel.: +47 958 07 033

E-post: fv@ev-advokater.no

Fredrik Verling har erfaring fra en rekke arbeidsområder, særlig innenfor strafferett/straffeprosess, voldgift og erstatningssaker. Verling er fast forsvarer ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett og har erfaring fra en rekke større straffesaker.

Arbeidsområder:

 • Strafferett og straffeprosess
 • Barnevern
 • Voldgift
 • Erstatning

Arbeidserfaring:

 • Egen advokatpraksis fra 1990
 • Hordaland politidistrikt (påtaleansvarlig økonomiske straffesaker)
 • Universitetet i Bergen (vitenskapelig assistent, amanuensis, sensor og undervisning)
 • Justisdepartementet
 • Dommerfullmektig Sunnhordland tingrett
Advokatfullmektig

Tlf.: +47 406 26 949

E-post: sw@ev-advokater.no

Simon Skarstein Waaler er ansatt som advokatfullmektig hos Erland // Verling. Waaler bistår både privatpersoner og næringsdrivende og har prosedert flere saker for domstolen.

Arbeidserfaring:

 • Juridisk rådgiver, Boligmentoren (Norges Huseierforbund)
 • Saksbehandler og faggruppeleder, Jussformidlingen i Bergen

Utdanning:

 • 2019 Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
  • Spesialisering innen immaterielle rettigheter
 • 2012 Interkulturell forståelse, Hald Internasjonale Senter
Advokatassistent

E-post: bj@ev-advokater.no

Utdannelse/praksis: Ansatt i Advokatfirmaet Per Erland og Fredrik Verling
(nå Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA) fra
2. mai 1993.

Utdannet Advokatassistent DNA, i regi av Juristenes
Utdanningssenter i 1999.

Ansatt i Vestlandsbanken/Fokus Bank i perioden
1972-1980 og fra 1984 til 1993.
Utdannelse fra Bankakademiet.

Sekretær

E-post: ls@evmco.no

Utdannelse /praksis:

Ansatt i Advokatfirma Per Erland og Fredrik Verling (nå Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA) desember 2005

Ansatt hos advokat Erik Mjell august 2011

Flere års erfaring fra advokatvirksomhet  (fra 1993) bl.a. Hordaland Statsadvokatembeter.

Ansatt Vestlandsbanken/Fokus Bank 1972/74 og 1983/1993

Utdannelse fra Bankakademiet.

I kontorfellesskap:

Advokat (H)

Tel.:  (+47 992 66 835)

E-post: pl@ev-advokater.no

Advokat Pål W. Lorentzen er i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Erland, Verling & CO DA.

Pål W. Lorentzen har meget lang og bred prosedyreerfaring fra norske domstoler, ikke minst Norges Høyesterett. Han har også prosedert for Den Europeiske Menneskerettsdomstol. I tillegg har han omfattende styreerfaring.  Pål W. Lorentzen arbeider med rådgivning og prosedyre.

Comments are closed.