KOMPETANSE – TILGJENGELIGHET – PERSONLIG – LØSNINGSORIENTERT

Advokatfirmaet Erland, Verling & Co er et mellomstort, tradisjonsrikt og effektivt advokatfirma. Firmaet har tillatelse til å drive advokatvirksomhet, etter tillatelse gitt av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Firmaet har seks ansatte hvorav fire er advokater. En av advokatene har møterett for Høyesterett.

Vårt mål er å gi deg som kunde engasjert bistand og høy kompetanse i form av erfaring og faglig dyktighet. Vi legger stor vekt på å være tilgjengelig og på å yte personlig service. Som kunde skal du oppleve at du blir ivaretatt og prioritert, og din advokat skal oppleves som en støttespiller, samtidig som advokaten vil være en kritisk og innsiktsfull medspiller i forbindelse med de problemstillinger du presenterer.

Vår tilnærming til dine problemstillinger vil være løsningsorientert og praktisk. Så vel hensynet til tid, kostnader og fremtidige forhold skal spille inn når vi i samarbeid med deg legger planer for løsning, strategi og metode.

Vi tar oss gjerne av enkeltstående oppdrag. Firmaet er løpende engasjert som juridiske rådgivere for flere bedrifter, organisasjoner og sammenslutninger. Firmaets advokater har tradisjonelt hatt sin base i Bergen og Bergensregionen, med et sterkt innslag av kunder i Sogn og Fjordane, Sunnhordland og Hardanger. Firmaet har også en rekke oppdrag for kunder i østlandsområdet.

Våre tjenester er som oftest basert på faste timesatser. Intensitet, kompleksitet og sakens størrelse har også stor betydning. Vi legger stor vekt på at oppdragene utføres kostnadseffektivt. Du holdes informert om omfanget av de kostnader som påløper.

Alle våre advokater er medlem av Den Norske Advokatforeningen.

Fortøyning - om oss

Comments are closed.