Simon Skarstein Waaler

Tlf.: +47 406 26 949 E-post: sw@ev-advokater.no Simon Skarstein Waaler er ansatt som advokatfullmektig hos Erland // Verling. Waaler bistår både privatpersoner og næringsdrivende og har prosedert flere saker for domstolen. Arbeidserfaring: Juridisk rådgiver, Boligmentoren (Norges Huseierforbund) Saksbehandler og faggruppeleder, Jussformidlingen i Bergen Utdanning: 2019 Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i…

Continue reading

Pål W. Lorentzen

Tel.:  (+47 992 66 835) E-post: pl@ev-advokater.no Advokat Pål W. Lorentzen er i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Erland, Verling & CO DA. Pål W. Lorentzen har meget lang og bred prosedyreerfaring fra norske domstoler, ikke minst Norges Høyesterett. Han har også prosedert for Den Europeiske Menneskerettsdomstol. I tillegg har han omfattende…

Continue reading

Liv Sandtorv

E-post: ls@evmco.no Utdannelse /praksis: Ansatt i Advokatfirma Per Erland og Fredrik Verling (nå Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA) desember 2005 Ansatt hos advokat Erik Mjell august 2011 Flere års erfaring fra advokatvirksomhet  (fra 1993) bl.a. Hordaland Statsadvokatembeter. Ansatt Vestlandsbanken/Fokus Bank 1972/74 og 1983/1993 Utdannelse fra Bankakademiet.

Continue reading

Beate Mathilde Jensen

E-post: bj@ev-advokater.no Utdannelse/praksis: Ansatt i Advokatfirmaet Per Erland og Fredrik Verling (nå Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA) fra 2. mai 1993. Utdannet Advokatassistent DNA, i regi av Juristenes Utdanningssenter i 1999. Ansatt i Vestlandsbanken/Fokus Bank i perioden 1972-1980 og fra 1984 til 1993. Utdannelse fra Bankakademiet.

Continue reading

Fredrik Verling

Tel.: +47 958 07 033 E-post: fv@ev-advokater.no Fredrik Verling har erfaring fra en rekke arbeidsområder, særlig innenfor strafferett/straffeprosess, voldgift og erstatningssaker. Verling er fast forsvarer ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett og har erfaring fra en rekke større straffesaker. Arbeidsområder: Strafferett og straffeprosess Barnevern Voldgift Erstatning Arbeidserfaring: Egen advokatpraksis fra…

Continue reading

Per Erland

Tel.: (+47 901 76 205) E-post: pe@ev-advokater.no Per Erland er cand.jur. fra Universitetet i Bergen, 1982. Han har tilleggsutdannelse i økonomi fra NHHK. Privatpraktiserende advokat fra 1984 med hovedvekt på forretningsjuridiske forhold, herunder prosedyre med spesiell vekt på rettighets-spørsmål (varemerke,firmanavn,designrett,åndsverk), arbeidsrett, skatterett, kontraktsrett, arverett og fast eiendom/entreprise. Per Erland er…

Continue reading