Beate Mathilde Jensen

E-post: bj@ev-advokater.no

Utdannelse/praksis: Ansatt i Advokatfirmaet Per Erland og Fredrik Verling
(nå Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA) fra
2. mai 1993.

Utdannet Advokatassistent DNA, i regi av Juristenes
Utdanningssenter i 1999.

Ansatt i Vestlandsbanken/Fokus Bank i perioden
1972-1980 og fra 1984 til 1993.
Utdannelse fra Bankakademiet.

Comments are closed.