Fredrik Verling

Tel.: +47 958 07 033

E-post: fv@ev-advokater.no

Fredrik Verling har erfaring fra en rekke arbeidsområder, særlig innenfor strafferett/straffeprosess, voldgift og erstatningssaker. Verling er fast forsvarer ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett og har erfaring fra en rekke større straffesaker.

Arbeidsområder:

  • Strafferett og straffeprosess
  • Barnevern
  • Voldgift
  • Erstatning

Arbeidserfaring:

  • Egen advokatpraksis fra 1990
  • Hordaland politidistrikt (påtaleansvarlig økonomiske straffesaker)
  • Universitetet i Bergen (vitenskapelig assistent, amanuensis, sensor og undervisning)
  • Justisdepartementet
  • Dommerfullmektig Sunnhordland tingrett

Comments are closed.