Pål W. Lorentzen

Tel.:  (+47 992 66 835)

E-post: pl@ev-advokater.no

Advokat Pål W. Lorentzen er i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Erland, Verling & CO DA.

Pål W. Lorentzen har meget lang og bred prosedyreerfaring fra norske domstoler, ikke minst Norges Høyesterett. Han har også prosedert for Den Europeiske Menneskerettsdomstol. I tillegg har han omfattende styreerfaring.  Pål W. Lorentzen arbeider med rådgivning og prosedyre.

Comments are closed.