ERLAND // VERLING

Advokatfirmaet Erland // Verling er et mellomstort advokatfirma beliggende i Bergen. Våre advokater har spisskompetanse innen ulike juridiske fagfelt, og sammen leverer vi et svært bredt tilbud av tjenester. Firmaets advokater har tradisjonelt hatt sin base i Bergen og Bergensregionen, med et sterkt innslag av kunder i Sogn og Fjordane, Sunnhordland og Hardanger. Firmaet har også en rekke oppdrag for kunder i østlandsområdet.

ERLAND // VERLING

Vi bistår private og næringsdrivende og har en rekke bedrifter og organisasjoner som faste samarbeidspartnere. Vi har som mål å tilby våre kunder et sammensatt juridisk tilbud av høy kvalitet. Vår tilnærming til problemstillinger er løsningsorientert og praktisk. Så vel hensynet til tid, kostnader og fremtidige forhold er viktig når vi legger planer for løsning, strategi og metode.

ERLAND // VERLING

Vi kan tilby juridisk bistand innenfor et bredt spekter av områder. Vi har definert enkelte rettsområder som våre satsingsområder. Dette er områder der våre advokater har spesialkompetanse og lang erfaring. Våre kunder oppsøker oss gjerne med svært forskjellige problemstillinger som spenner over et vidt saksfelt. I de aller fleste tilfellene kan vi yte bistand, men vi henviser til dyktige kolleger annetsteds dersom vi opplever at kunden ikke vil få den beste bistand i den enkelte sak, hos oss.

ERLAND // VERLING

Advokatfirmaet Erland // Verling legger stor vekt på at oppdragene utføres kostnadseffektivt. Vårt fokus er å tilby konkurransedyktige priser til våre kunder. Det er viktig for oss at kunden skal holdes fortløpende orientert om omfanget av de kostnader som påløper. Dette sikres ved en tett oppfølgning av de oppdrag våre advokater påtar seg.

NOEN AV VÅRE ADVOKATERS SPESIALFELT:

Arbeidsrett
 
Arbeidsrett
Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere, blant annet i saker om oppsigelse eller avskjed samt generell rådgivning .
Arv og familie
 
Arv og familie
Firmaet bistår blant annet med skifte av dødsbo, utforming av testament og i saker mellom samboere og ektefeller.
Barnerett og barnevern
 
Barnerett og barnevern
Firmaet har kompetanse både i foreldretvister og i saker der det offentlige er motpart.
Fast eiendom
 
Fast eiendom
Våre advokater bistår både næringsdrivende og privatpersoner med problemstillinger knyttet til fast eiendom.
Prosedyre
 
Prosedyre
Firmaet tilbyr bistand for alle rettsinstanser. Samtlige av våre advokater har god erfaring fra domstolene.
Selskapsrett
 
Selskapsrett
Forretningsjuridisk bistand er en stor del av vårt virke. Flere advokater har bred erfaring med selskapsrettslige problemstillinger.
Skatt og avgift
 
Skatt og avgift
Vi bistår i spørsmål om skatt og avgifter. En av våre partnere har spesialfag i skatterett.
Strafferett
 
Strafferett
Strafferettslig bistand er hovedarbeidsområde for flere av våre advokater.
Powered by Nirvana & WordPress.