ADVOKATFIRMAET ERLAND // VERLING


KOMPETANSE - TILGJENGELIGHET - PERSONLIG - LØSNINGSORIENTERT 

Om oss

Advokatfirmaet Erland, Verling & Co er et tradisjonsrikt og effektivt advokatfirma i Bergen. Firmaet har tillatelse til å drive advokatvirksomhet, etter tillatelse gitt av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. En av advokatene har møterett for Høyesterett.


Vårt mål er å gi deg som kunde engasjert bistand og høy kompetanse i form av erfaring og faglig dyktighet. Vi legger stor vekt på å være tilgjengelig og på å yte personlig service. Som kunde skal du oppleve at du blir ivaretatt og prioritert, og din advokat skal oppleves som en støttespiller, samtidig som advokaten vil være en kritisk og innsiktsfull medspiller i forbindelse med de problemstillinger du presenterer.


Vår tilnærming til dine problemstillinger vil være løsningsorientert og praktisk. Så vel hensynet til tid, kostnader og fremtidige forhold skal spille inn når vi i samarbeid med deg legger planer for løsning, strategi og metode.


Vi tar oss gjerne av enkeltstående oppdrag. Firmaet er løpende engasjert som juridiske rådgivere for flere bedrifter, organisasjoner og sammenslutninger. Firmaets advokater har tradisjonelt hatt sin base i Bergen og Bergensregionen, med et sterkt innslag av kunder i Sogn og Fjordane, Sunnhordland og Hardanger. Firmaet har også hatt en rekke oppdrag for kunder i østlandsområdet.


Våre tjenester er som oftest basert på faste timesatser. Intensitet, kompleksitet og sakens størrelse har også stor betydning. Vi legger stor vekt på at oppdragene utføres kostnadseffektivt. Du holdes informert om omfanget av de kostnader som påløper.


Alle våre advokater er medlem av Den Norske Advokatforeningen.

Våre ansatte

Per Erland

Advokat MNA / Partner

Møterett for Høysterett


Tlf: +47 901 76 205

E-post: pe@ev-advokater.no

Per Erland 

Advokat med møterett for Høyesterett


Tlf: +47 901 76 205

E-post: pe@ev-advokater.no


Per Erland er cand.jur. fra Universitetet i Bergen, 1982. Han har tilleggsutdannelse i økonomi fra NHHK.


Privatpraktiserende advokat fra 1984 med hovedvekt på forretningsjuridiske forhold, herunder prosedyre med spesiell vekt på rettighets-spørsmål (varemerke, firmanavn, designrett, åndsverk),
arbeidsrett, skatterett, kontraktsrett, arverett og fast eiendom/entreprise.


Per Erland har i mange år undervist i faget arbeidsrett ved Handelshøgskolen BI.

Beate Jensen

Advokatassistent DNATlf: +47 993 88 799

E-post: bj@ev-advokater.no

Beate Jensen 

Advokatassistent DNATlf: +47 993 88 799

E-post: bj@ev-advokater.no


Utdannelse/praksis:

Ansatt i Advokatfirmaet Per Erland og Fredrik Verling
(nå Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA) fra
2. mai 1993.
Utdannet Advokatassistent DNA, i regi av Juristenes
Utdanningssenter i 1999.
Ansatt i Vestlandsbanken/Fokus Bank i perioden
1972-1980 og fra 1984 til 1993.
Utdannelse fra Bankakademiet.

Simon S. Waaler

Advokat MNATlf: +47 406 26 949 

E-post: sw@ev-advokater.no

Simon Skarstein Waaler

Advokat MNATlf: +47 406 26 949

E-post: sw@ev-advokater.no


Simon Skarstein Waaler er ansatt som advokat hos Erland // Verling. Waaler bistår både privatpersoner og næringsdrivende og har ført flere saker for domstolene, kontrollkommisjonen og fylkesnemda.


Arbeidserfaring som
Juridisk rådgiver i Boligmentoren (Norges Huseierforbund) saksbehandler og faggruppeleder i Jussformidlingen i Bergen


Utdanning:
2021 Advokatbevilling
2019 Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Spesialisering innen immaterielle rettigheter
2012 Interkulturell forståelse, Hald Internasjonale Senter

Fredrik Verling

Advokat MNA / PartnerTlf: +47 958 07 033

E-post: fv@ev-advokater.no

Fredrik Verling

Advokat MNA Tlf: +47 958 07 033

E-post: fv@ev-advokater.no


Fredrik Verling har erfaring fra en rekke arbeidsområder, særlig innenfor strafferett/straffeprosess, voldgift og erstatningssaker. Verling er fast forsvarer ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett og har erfaring fra en rekke større straffesaker.


Arbeidsområder:


Strafferett, straffeprosess barnevern, voldgift og rstatning


Arbeidserfaring:

Egen advokatpraksis fra 1990, Hordaland politidistrikt (påtaleansvarlig økonomiske straffesaker),
Universitetet i Bergen (vitenskapelig assistent, amanuensis, sensor og undervisning),
Justisdepartementet og
dommerfullmektig Sunnhordland tingrett


Arbeidsområder

Arbeidsrett 


Kontraktsrett


Selskapsrett og forretningsjurdisk rådgivning 


Fast eiendom


Immaterialrett


Strafferett


Arv og familierett


Helserett


Barnerett og barnevern


Åpningstider

0800 - 1600